ПОЉА БР. Natalija Ludoški: COLLOQUIA – I NE SAMO – LITTERARIA (Prepiska Svetozara Petrovića sa strancima, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015)
година

Ликовни лајтмотив