ПОЉА БР. Marjan Čakarević: TRAGEDIJE SA SREĆNIM KRAJEM (Hajmito fon Doderer: Štrudlhofštige ili Melcer i dubina godina koje prolaze, Leykam international, Zagreb, 2013/14 i Osvetljeni prozori ili postajanje čovekom kancelarijskog savetnika Juliusa Cihala, Nojzac, Novi Sad, 2015)
година

Ликовни лајтмотив