ПОЉА БР. Igor P. Smirnov: DISKURZIVNI MATERIJAL „ŠINJELA“
година

Ликовни лајтмотив