ПОЉА БР. Zvonko Karanović: ODRŽAVANjE DISTANCE
година

Ликовни лајтмотив