ПОЉА БР. Jelica Kiso: SOL
година

Ликовни лајтмотив