ПОЉА БР. Ginter Kunert: TI PESNICI
година

Ликовни лајтмотив