ПОЉА БР. Mark Slouka: HITLEROV KAUČ
година

Ликовни лајтмотив