ПОЉА БР. Dragan Babić: SERIJA NESREĆNIH DOGAĐAJA, ILI „DA LI JE STIGMA BILA VAŽNIJA OD DETETA?“ (Lidija Dimkovska: Rezervni život, Agora, Zrenjanin, 2015)
година

Ликовни лајтмотив