ПОЉА БР. Dezmond Pejsi: FENOMEN: LEONARD KOEN
година

Ликовни лајтмотив