ПОЉА БР. Vlаdimir Vukomаnović Rаstegorаc: STRАH OD KONTАKTА / KON-TАKTА (Аleksаndаr Šurbаtović: Priče o gospođi Kon, Kontrаst, Beogrаd, 2015)
година

Ликовни лајтмотив