ПОЉА БР. Jurij Hudolin: ROBOVI SUJETE I RAZDORA
година

Ликовни лајтмотив