ПОЉА БР. Milan Đorđević: RENATA KOLER: „BELLA CIAO“, ILI KONSEKVENTNOST REVOLUCIONARNO ANGAŽOVANE UMETNICE LEVICE
година

Ликовни лајтмотив