ПОЉА БР. Ana Porenta: PESNIKINJE
година

Ликовни лајтмотив