ПОЉА БР. Mare Cestnik: U KORAK S REKOM
година

Ликовни лајтмотив