ПОЉА БР. Maja Novak: EHO
година

Ликовни лајтмотив