2016

ПОЉА БР. 502
година LXI
novembar-decembar 2016.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ovog broja su radovi sa 4. festivala savremene umetnosti „Dunavski dijalozi 2016”. Na naslovnoj strani: CRNA GORA: Milena Jovićević (Mali likovni salon KCNS)

GLASOVI


ILUMINACIJE


IME: ELENA FERANTE


LICE: FILIP DAVID


RED VOŽNJE


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО