ПОЉА БР. Mehmed Begić: COSTA BRAVA MI AMOR
година

Ликовни лајтмотив