ПОЉА БР. Stevan Tontić: LASTIN REP
година

Ликовни лајтмотив