ПОЉА БР. Dejvid Foster Volas: GODINA GLEDA
година

Ликовни лајтмотив