ПОЉА БР. Dejvid Foster Volas: PRIRODA ZABAVE
година

Ликовни лајтмотив