ПОЉА БР. Maša Kaleko: POSTSCRIPTUM
година

Ликовни лајтмотив