ПОЉА БР. Kenet Goldsmit: POGOVOR
година

Ликовни лајтмотив