ПОЉА БР. V. G. Zebald: KAMPO SANTO
година

Ликовни лајтмотив