ПОЉА БР. Nika Dušanov: BLIC PROZE
година

Ликовни лајтмотив