ПОЉА БР. Bertolt Breht: PESME
година

Ликовни лајтмотив