ПОЉА БР. Ilustracije_Page_5
година

Ликовни лајтмотив