ПОЉА БР. Vladimir Martinovski: (MIKROUVOD)
година

Ликовни лајтмотив