ПОЉА БР. Vladimir Lukaš: POSTANJE
година

Ликовни лајтмотив