ПОЉА БР. Mario Bohorkes: OČI VREMENA
година

Ликовни лајтмотив