ПОЉА БР. Katarina Pantović: NAPISATI PESMU ZNAČI POBEDITI SEBE (Đorđe Despić: Pesme i drugi ožiljci, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2018)
година

Ликовни лајтмотив