ПОЉА БР. Iilustracije 525 1
година

Ликовни лајтмотив