ПОЉА БР. Iilustracije 525 2
година

Ликовни лајтмотив