ПОЉА БР. Iilustracije 525 4
година

Ликовни лајтмотив