ПОЉА БР. Iilustracije 525 6
година

Ликовни лајтмотив