ПОЉА БР. Iilustracije 525 7
година

Ликовни лајтмотив