ПОЉА БР. Polja 526 latinica-161-165
година

Ликовни лајтмотив