ПОЉА БР. Polja 527 latinica-154-157
година

Ликовни лајтмотив