ПОЉА БР. Polja 527 latinica-158-174
година

Ликовни лајтмотив