ПОЉА БР. Polja 530 Ilustracije1
година

Ликовни лајтмотив