ПОЉА БР. Polja 530 Ilustracije4
година

Ликовни лајтмотив