ПОЉА БР. Polja 530 Ilustracije5
година

Ликовни лајтмотив