ПОЉА БР. Polja 531 latinica-158-159
година

Ликовни лајтмотив