ПОЉА БР. Polja 534 ilustracijejpg_Page5
година

Ликовни лајтмотив