ПОЉА БР. Polja 534 ilustracijejpg_Page6
година

Ликовни лајтмотив