ПОЉА БР. Polja 534 ilustracijejpg_Page7
година

Ликовни лајтмотив