ПОЉА БР. Polja 534 ilustracijejpg_Page8
година

Ликовни лајтмотив