ПОЉА БР. Polja 534 prednja
година

Ликовни лајтмотив