ПОЉА БР. Polja 536 latinica-156-161
година

Ликовни лајтмотив