ПОЉА БР. Polja 536 latinica-174-176
година

Ликовни лајтмотив