ПОЉА БР. Polja 536 latinica-181-184
година

Ликовни лајтмотив